Návod: určení GPS polohy Wi-fi zařízení

Naše technologie umožňuje pokročilé určování polohy zaměstnanců pomocí GPS a to rovnou na základě dat ze čtyř satelitních systémů. Pokud ovšem není GPS signál dostupný, přistupujeme k alternativnímu řešení – umístění radiomajáků do vnitřních prostor, nebo využití vašich Wi-Fi zařízení.

Abychom mohli využít vaší stávající podnikovou Wi-Fi síť co nejefektivněji, potřebujeme znát přesnou polohu všech zařízení. Nemusíte kvůli tomu pořizovat fotografie a složitou dokumentaci. Postačí nám GPS polohy jednotlivých zařízení, které váš IT specialista získá z katastrálních map.

?Údaje o všech dostupných WiFi bodech zaneseme do našeho mapového podkladu, který se používá pro přesnější určení lokality v budově, kde je jinak GPS lokace bez upřesnění nedostatečná.

Příklad správně zanesených Wi-Fi zařízení do našeho systému SAFE+
Příklad správně zanesených Wi-Fi zařízení do našeho systému SAFE+

Následující návod předejte svému IT oddělení

Abychom mohli co nejlépe využít stávající Wi-Fi uzly pro sledování pohybu zaměstnanců, potřebujeme od vás vyplnit a zaslat tuto tabulku. Do tabulky zapište:

  • co nejpřesnější GPS polohu fyzické instalace (v desetinném formátu)
  • MAC adresu jednotlivých zařízení
  • Přibližnou vzdálenost dosahu signálu (v metrech)

Jak jednoduše získat GPS polohu vašich Wi-Fi zařízení?

GPS polohu můžete určit pomocí volně dostupné katastrální mapy a znalosti přibližného fyzického umístění. Stačí dodržet následující postup.

  • 2. Vyplněním údajů názvu obce a katastrální území spustíte vyhledání na katastrální mapě.
  • 3. Na katastrální mapě najdete svůj objekt, ve kterém se nachází popisovaný WiFi uzel – výrobní halu, sklad, administrativní budovu apod.
  • 4. Ze spodního menu vyberete GPS Lokalizace. Pak už jen stačí kliknout na konkrétní místo na mapě a zaznamenat GPS lokaci ve formátu desetinného čísla.
  • 5. Kombinace údajů pro všechny WiFi uzly nám zapište do tabulky a zašlete emailem.