Detektor pádu a nehybnosti
osamoceného pracovníka

Detektor pádu a nehybnosti samoceného pracovníka

Abyste ho nenašli až bude příliš pozdě...

Nejúspornější řešení za 990,-
bez DPH měsíčně

Vvyžádejte si testovací provoz.

S námi ušetříte 96 % z částky 24,750 průměrných nákladů na dalšího zaměstnance

Více informací

Pomoc v nouzi pro osamocené pracovníky

V řadě povolání jsou zaměstnanci vystaveni rizikům vyplývajícím nikoli z povahy práce samotné, ale proto, že pracují osamoceně, často navíc v odlehlých místech.

Například lidem pracujícím ve výrobních prostorách, v skladech, v lese, na stavbách se může stát úraz nebo mohou mít zdravotní potíže – aniž by měli možnost dovolat se pomoci lidí ve své blízkosti. Rychlou pomoc mohou potřebovat rovněž pracovníci vystavení riziku útoku, jako jsou například ostrahy průmyslových areálů.

PROBLÉM: Zákon č. 309/2006 Sb.

Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

§ 5 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy

Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti.

Aby zaměstnanci na pracovišti se zvýšeným rizikem

nepracovali osamoceně bez dohledu dalšího zaměstnance, pokud jejich ochranu nezajistí jinak

Zákon č. 309/2006 Sb. pro osamoceného pracovníka

Naše bezpečnostní řešení Twig

Hlavní výhoda našeho řešení pomocí zařízení produktové řady Twig spočívá v návrhu řešení na míru pro maximální zajištění bezpečnosti osamocených pracovníků bez zbytečných falešných alarmů a dále:

Vyhnete se sankcím od Inspektorátu práce

ze zanedbání povinností § 5 zákona č. 309/2006 Sb. Získáte nepřetržitý monitoring a lokalizaci osamocených pracovníků v budovách i v terénu, včetně historie pohybu.

Bezpečnostní systém ManDown++

bez nutnosti obsluhy zaměstnancem (detektor pádu, nehybnosti, úhlového naklonění a nebezpečné zóny).

Bez nákladů do vlastní IT infrastruktury

pro pohodlné užívání zajistíme kompletní vzdálenou správu a údržbu všech připojených zařízení včetně záručního a pozáručního servisu

Jak Twig funguje?

Automatickou analýzou zabudovaných senzorů v mobilním zařízení Twig se vyhodnocuje každá nebezpečná situace a v případě nouze Twig sám od sebe:

Telefonuje

Přivolání pomoci pro zraněného osamoceného pracovníka

Opakovaně vytáčí nouzové volání a pokouší se dovolat na definované tel. čísla. Volá dokud někdo hovor nezvedne.

Lokalizuje

Lokalizace osamoceného pracovníka

Informuje na centrálním dispečinku nebo u Vás na mobilu a zobrazí na mapě místo nehody pro snadnou lokalizaci postiženého osamoceného pracovíka.

Hlasitě houká

Detektor pádu a nehybnosti osamoceného pracovníka

Spustí hlasitou sirénu pro rychlejší nalezení zraněného osamoceného pracovníka v místě nehody.

Spustit Video

Kde s námi dohlíží na osamocené pracovníky

 • CEMEX Czech Republic, s.r.o.

  Dohled osamocených pracovníků v nepřetržitém výrobním provozu cementárny.

 • Nidec Corporation | MLS Holice s.r.o.

  Dohled osamocených pracovníků ve výrobě elektromotorů.

 • Tatramat – ohrievače vody, s.r.o.

  Dohled osamocených pracovníků ve výrobě tradičních ohřívačů vody na Slovensku.

 • Austin Detonator s.r.o.

  Pracovníci ve výbušném prostředí (ATEX)

 • Austin Powder Service CZ s.r.o.

  Pracovníci vrtací soupravy v povrchových dolech

 • BMB s.r.o.

  Při práci NC obráběcích strojů ve výrobě nábytku

 • Bodycote HT s.r.o.

  Při tepelném zpracování kovů

 • Devro s.r.o.

  Ve výrobě obalů na masné výrobky

 • Projektové s.r.o.

  Při stavbě bytových domů

 • VALEO Autoklimatizace k.s.

  Strážní služba a při testování automobilových součástek

 • GRAMMER Automotive CZ s.r.o.

  Ve výrobě komponentů pro automotive

 • Huhtamaki Česká Republika a.s.

  Ve výrobě papírových obalových materiálů

 • BOHM PLAST-TECHNIK a.s.

  Ve výrobě dílů pro automobilový průmysl

 • AVX Czech Republic s.r.o.

  Ve výrobě elektronických součástek

Ověřeno v praxi, aby Vám pak nechyběli

Osamocený elektrikář na pracovišti

Elektrikář

Nejvíce úrazů elektrickým proudem postihne elektrikáře pracující osamoceně. Jejich znalosti, zkušenosti a dodržování stanovených pravidel zacházení s elektřinou by je měly dostatečně chránit před úrazy elektrickým proudem. Ne vždy tomu tak je.

Zobrazit
Osamocený dělník na stavbě

Dělník

Na staveništi budoucího obchodního centra došlo k pádu kontejneru na přepravu stavebního materiálu. Kovová nádoba spadla z výšky a zranila přitom několik dělníků. Dozvědět se o nečekané údálosti včas je rozhodující pro včasnou záchranu.

Zobrazit
Osamocený pracovník údržby ve fabrice

Údržbář

Údržba je zásadní pro prevenci rizik na pracovišti, ale sama o sobě je pro pracovníky, kteří ji vykonávají, vysoce rizikovou činností. Podle odhadů lze až 15 % úrazů se smrtelnými následky v práci připsat na vrub pracím v rámci údržby.

Zobrazit

Často kladené dotazy

Baterie vydrží na jedno nabití až 9 dní podle nastaveného typu provozu, její stav vidíte samozřejmě na displeji. Nicméně stav baterie se zobrazuje také na dispečinku a je tak možné uživatele upozornit na potřebu jejího dobití.
Máme standardizovaný postup, kdy si u každého klienta předem sami proměříme úroveň pokrytí jeho prostor signálem GSM. Jestliže je někde nedostatečný, je součástí naší dodávky i posílení GSM signálu.
Pro přesnou lokaci uvnitř takových objektů využíváme samostatné autonomní zařízení tzv. maják Beacon, které lze využít i v objektech vyžadující použití zařízení s ATEX certifikací.
Umíme do systému implementovat Vaše vlastní mapové podklady, nebo vyrobit naše, tedy zvládneme zabezpečit jakýkoli tvar areálu. A to včetně rozložení budov na jednotlivá podlaží, která budou na dispečinku přehledně zobrazena.
Naše moderní webová aplikace je optimalizována pro běžné webové prohlížeče a je tak dostupná na mobilních telefonech nebo tabletech.
Žádné, celý bezpečnostní systém je provozován v cloudu. Prvním hlediskem je absence vlastního IT oddělení, které by bylo schopné provádět neustálou správu systémové infrastruktury. Druhý pohled je ekonomický. Nespornou výhodou cloudu je rovnoměrné rozložení nákladů v čase, kdy není nutná vysoká jednorázová investice do pořízení či repasování HW.
Naše zařízení automaticky rozpozná alarmový stav, samo odešle alarm na předem definovaná tel. čísla a pracovník dispečinku je schopen okamžitě aktivovat hlasitý hovor s odposlechem – udělá si tak lepší představu o situaci a může bez prodlení zahájit záchrannou akci.
Kupujete si jenom nezbytné HW vybavení (mobilní jednotky) pro Vaše zaměstnance. Dále platíte měsiční poplatek za připojení mobilních jednotek do plně automatického bezpečnostního systému po dobu používání. Proto nemusíte dělat rozsáhlou investici a můžete začít využívat náš bezpečnostní systém už od jedné mobilní jednotky s minimálním měsičním poplatkem.

Kontaktujte nás

Vvyžádejte si cenovou nabídku na míru nebo testovací provoz.

SAFE Plus s.r.o.

+420 608 104 826 | info@safeplus.cz

Adresa provozovny

Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5

Výpis z OR | Registrace k ÚOOÚ