Falešné alarmy ochrany pracovníků: Zbavte se jich se SAFE+ REPORT

Falešné alarmy jsou nejčastějším důvodem, proč bezpečnostní systémy v případě skutečného ohrožení nezafungují. V SAFE+ jsme proto vyvinuli reportovací systém SAFE REPORT, který umožňuje efektivně zachytit, analyzovat a odstraňovat falešné alarmy z vašeho bezpečnostního systému na ochranu osamocených pracovníků.

Falešné alarmy eliminujeme pečlivou analýzou dat

Díky systému SAFE REPORT jsme u vás schopni během krátké doby nasadit a odladit systém SAFE+, aby nespouštěl falešné alarmy a byl řádně využíván vašimi pracovníky.

Máme pod kontrolou veškeré provozní stavy bezpečnostního zařízení Twig, ze kterých můžeme přesně analyzovat, co se s kterým bezpečnostním zařízením v danou chvíli dělo.

💡 Bezpečnostní zařízení Twig (Protector Pro) je profesionální bezpečnostní zařízení určené k ochraně osamocených pracovníků, kteří pracují bez dozoru, nebo v hlučných a nepřehledných provozech.

Na základě našich pokynů se manažer BOZP nebo nadřízený dozví, v jaké oblasti je potřeba osamoceného pracovníka doškolit, případně jaké další pokyny uvést do interní bezpečnostní směrnice a vyžadovat jejich plnění tak, aby mohl pracovat osamoceně na odloučeném pracovišti, a to s řádně užívaným bezpečnostním zařízením a bez vzniku falešných alarmů.

Tabulka níže zobrazuje přehled možných událostí, které je potřena rozlišovat při zhodnocení funkčnosti dohledu osamoceného pracovníka a vzniku alarmů a vidíme, že zaznamenávaných událostí je celá řada:

Typ událostiPříčina
Pre-alarm z nedbalostiSpuštění před-alarmového stavu na základě detekce nebezpečné situace, například seskočení z nákladové rampy, upadnutí, delší nehybné sezení nebo ležení apod.
Pre-alarm z nebezpečné situaceSpuštění před-alarmového stavu na základě detekce nebezpečné situace, například seskočení z nákladové rampy, upadnutí, delší nehybné sezení nebo ležení apod.
Zrušení pre-alarmuVědomé, manuální zrušení před-alarmového stavu a tím tedy včasné zrušení případného falešného alarmu.
Falešný alarmOpomenutí včasného zrušení pre-alarmové situace a pokračování ve spuštění alarmového hovoru, při kterém je zjištěno – případně taktéž vizuální kontrolou – že osamocený pracovník nevyžaduje žádnou pomoc v nouzi.
AlarmPříjem opodstatněného alarmového hovoru s následnou adekvátní reakcí.
Upozornění – bezpečnostní zařízení mimo provozZařízení Twig nemůže zajišťovat dohled osamoceného pracovníka z možných technických důvodů, nebo je zařízení vypnuté.
Upozornění – statistika používání bezpečnostního zařízeníPřehled používání zařízení Twig, které by mělo korespondovat s pracovní směnou osamoceného pracovníka.

💡 Co je pre-alarm? Zařízení Twig při detekci krizové situace nejprve spustí na 30 vteřin hlasité pípání. V případě, že se jedná o falešný poplach, může pracovník, jemuž zařízení patří, pre-alarm jednoduše vypnout.

Nutné předpoklady pro zajištění relevantních dat pro SAFE REPORT

Všechna zařízení Twig na vašich pracovištích musí být připojena do bezpečnostní aplikace SAFE WEB, která slouží jako zdroj dat pro SAFE REPORT.

Dalším předpokladem je, že bezpečnostní zařízení budou používaná v běžném každodenním provozu – jedině tak získáme potřebná data k relevantní analýze.

Získaná data vám pomůžeme zanalyzovat a doporučíme příslušné kroky vedoucí k odladění celého bezpečnostního systému. Obvykle se jedná o:

  • doškolení jednotlivých uživatelů,
  • nácvik vlastního používání bezpečnostního zařízení,
  • porozumění provozním informacím na displeji,
  • návrhy na doplnění interní bezpečnostní směrnice,
  • nebo doporučení na úpravu nastavení bezpečnostních parametrů.    

Modelový příklad – využití dat z Detailu provozu

Nesprávné zacházení se zařízením Twig může spouštět různé typy událostí. Proto zajištění dohledu osamocených pracovníků pomocí zařízení Twig vyžaduje řádné zaškolení každého nového pracovníka, a to s ohledem na:

  • Správné nošení zařízení detektoru pádu.
  • Provozních hlášení (pípání) na vzniklé událostí.
  • Zacházení s informacemi na displeji.

Z výstřižku SAFE REPORTU můžeme vidět, že pracovník měl opakovaně problém s pre-alarmem, a to vždy na začátku své směny. Jednoduchým řešením pak bylo odpovídající zaškolení osamoceného pracovníka pro používání bezpečnostního zařízení Twig po vytažení z nabíjecí stanice. Situace se tím vyřešila a k opakovanému pre-alarmu z nedbalosti již nedochází.

Ukázka využití dat z Detailu provozu systému SAFE PLUS

Modelový příklad – využití dat z Detailu alarmů 

Nepoužívané zařízení Twig deaktivuje všechny své bezpečností funkce, jakmile je odloženo do nabíjecí stanice. V případě, že nastane nečekaný výpadek elektrického proudu, nebo někdo z nedbalosti odpojí napájecí kabel, zařízení Twig detekuje problém a spouští senzor nepohybu. Po krátké době tak může dojít ke spuštění před-alarmu a pokud není včas zrušen, spouští se zbytečně falešný alarm na dispečinku.

Přesně na tuto situaci upozornila analýza dat ze SAFE REPORT. U zákazníka bylo nutné zapojit záložní zdroje UPS pro nabíjecí stanice Twig, které vykryjí případné krátké výpadky napájení a zamezí spuštění falešných alarmů. 

Ukázka využití dat z Detailu alarmů systému SAFE PLUS