Proč nepoužívat technologii Bluetooth

Zaměstnavatelé používající náš systém SAFE+ pro ochranu osamocených pracovníků se každý den spoléhají na to, že námi dodaná technologie funguje spolehlivě a v případě úrazu nebo jiné krizové události správně zareaguje a zajistí pomoc.

Jsme si jisti, že dodáváme to nejlepší ucelené řešení na trhu, protože všechny technologické novinky a postupy pravidelně testujeme a pokud narazíme na technologii, která je lepší a spolehlivější, do systému ji zařadíme.

Ačkoliv jsou k dispozici technologie, které jsou dnes naprosto spolehlivé a bezúdržbové, stále se na trhu pohybuje velké množství levnějších řešení, které jsou pro ochranu pracovníků bez dozoru naprosto nevhodné. A většina z nich využívá pro komunikaci mezi zařízeními technologii Bluetooth.

Bluetooth sledujeme řadu let a podrobně zkoumáme každou novinku a vylepšení, která se na trhu v souvislosti s Bluetooth objeví. A ačkoliv Bluetooth nachází uplatnění v nejrůznějších oborech, na ochranu osamocených pracovníků se nehodí. Zařízení s Bluetooth vyžadují častou údržbu, neumí hlásit vlastní poruchy, neupozorňují na docházející baterii a nefungují spolehlivě.

Všichni to známe z běžného života: telefon se v autě občas nepřipojí, bluetooth reproduktor neumí rychle měnit připojené zdroje hudby, nebo chytré hodinky nereagují na naši snahu přijmout skrze ně hovor.

Přečtěte si, proč technologii Bluetooth v systému SAFE+ nepoužíváme a jaké nástrahy na vás u zařízení s Bluetooth čekají.

Bluetooth je zastaralý způsob komunikace

Bluetooth je otevřený standard pro bezdrátovou komunikaci mezi dvěma a více zařízeními, který na trhu existuje už od roku 2004. Od tohoto roku vzniklo několik verzí Bluetooth rozhraní a ta dnes nejpoužívanější nese pořadové číslo 4, ale od roku 2011 neprošla významnějším vývojem.

 

Koncem roku 2018 se na trhu sice objevily zařízení s Bluetooth standardem verze 5, který slibuje stabilnější výkon a menší spotřebu elektrické energie, není ale zpětně kompatibilní se staršími zařízeními.

Bluetooth má omezený dosah

Omezení Bluetooth v podobě malého dosahu nejspíše dobře znáte. V závislosti na kvalitě a síle zařízení, které Bluetooth využívá, je možné technologii použít na vzdálenost maximálně 100 metrů a to jen v případě, že jde o rovný terén bez jakýchkoli překážek. Platí také, že čím větší dosah od Bluetooth očekáváme, tím více energie spotřebovává. Bluetooth zařízení se dělí na tři výkonnostní třídy:

Třída
Bluetooth
DosahSpotřeba energie
1~100 metrůVelmi nehospodárné
2~10 metrůNehospodárné
3~1 metrÚsporné, ale nepoužitelné do průmyslového provozu

V běžném prostředí jsou dvě zařízení schopná udržet spolehlivé spojení maximálně na délku 10 metrů. Pokud používáte bezdrátová sluchátka nebo reproduktory, určitě víte, o čem mluvíme. V domácím prostředí stačí s reproduktorem zajít za první zeď a kvalita přenosu se rapidně sníží, nebo se úplně přeruší.

Nutnost časté údržby

Potřeba časté údržby je znatelná především u zařízení, které jsou umístěné v místnostech, nebo v méně dostupných lokacích a mají za úkol komunikovat se zařízeními pouze v daném prostředí.

Jako příklad uvádíme tzv. radiomajáky – malé krabičky, která se umisťují především do interiérů budov z důvodu nedostatečného signálu GPS, který osobní hlídače zaměstnanců používají pro určení své polohy. Úkolem radiomajáků je sledovat, zda se v okolí nepohybují pracovníci s aktivními osobními hlídači a pokud ano, tak předat osobnímu hlídači informace o tom, kde se zrovna nachází.

Pokud by radiomaják používal k určování polohy zaměstnanců technologii Bluetooth, musel by umět lokalizovat více jak jedno zařízení najednou. V takovém případě Bluetooth neumožňuje automatické hlášení stavu baterie. Jednoduše by se tak mohlo stát, že radiomaják přestane uprostřed týdne fungovat a nikdo se to nedozví.

Bluetooth zařízení tedy vyžadují rutinní prohlídky technikem, nebo pověřeným pracovníkem, přímo na místě, kde je zařízení umístěno. Během kontroly stavu baterií je potřeba připojit se k majáku speciální aplikací a dočasně tak vyřadit radiomaják z provozu. Vzhledem k tomu, že Bluetooth technologie spotřebovává velké množství elektrické energie a neumí nahlásit vlastní poruchu, je potřeba zařízení s Bluetooth kontrolovat alespoň jednou za týden.

Aby byl radiomaják použitelný v oblasti zabezpečovacích technologií, musí splňovat následující požadavky, kterým Bluetooth bohužel nemůže dostát.

  • musí obsloužit velké množství osobních hlídačů kolem sebe
  • nesmí vyžadovat manuální kontrolu stavu baterie
  • musí umět automaticky hlásit poruchy údržbě

Krátká životnost baterie

Zařízení s Bluetooth mají velmi nízkou životnost baterie, která se pohybuje v řádu několika týdnů nepřetržitého provozu. Nutnost neustále měnit baterii výrazně snižuje spolehlivost zařízení, které se bez dostatečné a pravidelné kontroly může vybít a přestat poskytovat požadovanou ochranu.

Výdrž baterie s Bluetoothněkolik týdnů
Výdrž baterie našich zařízení2 roky