Přehledné reporty

Pro každého BOZP manažera nebo vedoucího pracovníka je důležité mít přehledné informace o využívání detektoru pádu a nehybnosti osamoceného pracovníka. Přehled o funkčnosti a využívání Vám zodpoví naše automatické reporty nad dohledem Vašich osamocených pracovníků. Dohled zajišťujeme pomocí bezpečnostního zařízení Twig o kterém se můžete dozvědět více v článku Představení TWIG Protector Pro.

Reportovací šablona nebo report na míru

Na základě našich dlouholetých zkušeností jsme vytvořili ideální reportovací šablonu, která má usnadnit přehled o využívání a spolehlivosti technologie SAFE+ pro hlídání osamocených pracovníků.

Graphical user interface, chart, application, pie chart

Description automatically generated

Online na webu nebo do PDF

K reportu je možné přistupovat kdykoliv online pomocí webového prohlížeče, kde můžete libovolně listovat a filtrovat na základě zvoleného časového období. Nechybí ani exportování reportu do PDF dokumentu pro Vaši podnikovou evidenci.

Další možností je nechat si report automaticky posílat v pravidelném intervalu (jednou za týden nebo jednou za měsíc) přímo do emailu.

Ideálně nemít žádný alarm

Jedním ze základních grafů nám ukazuje přehled způsobených alarmů pro jednotlivé pracovní pozice využívající bezpečnostní zařízení Twig. Naší snahou je odladit technologii na míru tak, aby v provozu nevznikaly falešné alarmy. Rozlišujeme zde dvě situace, jak mohl alarm vzniknout:

  • Manuálním zmáčknutím SOS tlačítka.
  • Automatickou detekcí senzoru pádu nebo nepohybu.

K tomuto účelu jsme připravili graf, kde minimálně první dva týdny od spuštění provozu sledujeme odchylky v užívání jednotlivých uživatelů a případných falešných alarmů, které následně úpravou citlivosti senzorů minimalizujeme.

Přehled o využívání zařízení

Abyste získali lepší přehled o využívání bezpečnostních zařízení Twig, připravili jsme jednoduchý koláčový graf, který znázorňuje reálné procentuální využití naší technologie pro jednotlivé pracovníky nebo oddělení. Získáte tak jasnou a rychlou představu, jestli zaměstnanci dodržují interní předpis a berou si na pracoviště bezpečnostní zařízení Twig a nenechávají ho třeba jenom v nabíječce.

Přehled o alarmech pro každý den

Na tomto grafu lehce zjistíme anomálie vzniku falešných nebo ostrých alarmů. Může se jednat o potřebu kalibrace zařízení z důvodu změny pracovního režimu zaměstnance nebo potřebu provedení školení o užívání bezpečnostního zařízení pro jednoho konkrétního zaměstnance na směně.

Dodržování předpisu a spolehlivost

Report detailu využití zařízení nám přesně napoví, jestli zaměstnanec dodržuje interní směrnici a nosí na pracoviště bezpečnostní zařízení Twig pro osamocené pracovníky v době svojí pracovní směny nebo části směny kdy pracuje osamoceně na rizikovém pracovišti.

Kromě doby využívání zařízení Twig se zde dozvíme i o výdrži baterie a jejím nejnižším stavu v uvedený den.