Jak na aktualizaci TWIG

Neustále pracujeme na přidávání nových funkcí, optimalizaci provozu a zpřesňování sledování osamocených pracovníků prostřednictvím zařízení TWIG a naší webové aplikace.

Některé změny nelze uvést do provozu jinak, než aktualizací nastavení zařízení pomocí kabelu a počítače.

Aktualizaci provedete následujícím způsobem ve třech jednoduchých krocích.

Tento návod je platný pro zařízení Twig Embody, Twig Protector, Twig Protector Pro a Twig Protector Ex (ATEX). Pro provedení aktualizace je nutné použít programovatelnou kolébku. Jak poznat, jestli je vaše nabíjecí kolébka programovatelná? Označení na její zadní straně začíná písmeny AGP.

Označení programovatelné kolébky TWIG

I. Provedení zálohy nastavení zařízení Twig

Aktuální verzi programu Twig Configurator stáhnete zde.

 1. Nainstalujte do vašeho počítače aplikaci TWIG Configurator.
 2. Připojte programovatelnou kolébku USB kabelem k počítači.
 3. Vložte zařízení Twig do kolébky a zapněte Twig.
 4. Otevřete program Twig Configurator a rozklikněte připojený Twig.
 5. Klikněte na „read from device“.
 6. Klikněte na „save to file“ a uložte konfiguraci na Vámi zvolené místo v PC.
 7. Zavřete aplikaci TWIG Configurator.
 8. Klikněte na tlačítko ‚‚device control’’.
 9. Klikněte na tlačítko ‚‚reboot’’.

Obrázkový návod:

Výběr zařízení po připojení do kolébky a spuštění programu TWIG Configurator
Kliknutí na ‚‚Read from device’’
Načítání dat ze zařízení
Kliknutí na „Save to file“ a uložení konfigurace na Vámi zvolené místo v PC

II. Aktualizace softwaru zařízení Twig 

Aktuální verzi programu Twig Firmware Loader stáhnete zde.

 1. Nainstalujte do Vašeho počítači aplikaci pro update software TWIG Firmware Loader.
 2. Připojte programovatelnou kolébku USB kabelem k počítači.
 3. Vložte zařízení Twig do kolébky a zapněte Twig.
 4. Otevřete program Twig FirmwareLoader a rozklikněte připojený Twig.
 5. Otevře se nové okno, tam klikněte na „Begin update“.
 6. Po dokončení aktualizace zavřete program TWIG FirmwareLoader.

Obrázkový návod:

Spuštění programu Twig Firmware Loader a výběr zařízení
Spuštění aktualizace firmwaru
Průběh aktualizace
Potvrzení úspěšné aktualizace

III. Nahrání uložené zálohy zpět do zařízení Twig

 1. Nainstalujte do vašeho počítače aplikaci TWIG Configurator.
 2. Připojte programovatelnou kolébku USB kabelem k počítači.
 3. Vložte zařízení Twig do kolébky a zapněte Twig.
 4. Otevřete program Twig Configurator a rozklikněte připojený Twig.
 5. Klikněte na tlačítko „device control“.
 6. Klikněte na tlačítko „reboot“. Pokud zařízení vyžaduje PIN kód a Vy ho nemáte, klikněte na „factory set“ a poté na „reboot“.
 7. Klikněte na „read from file“ a nahrajte uloženou zálohu.
 8. Klikněte na „write to device“ a záloha se uloží do zařízení.
 9. Klikněte na tlačítko „device control“.  
 10. Klikněte na tlačítko „reboot“. 
 11. Po pípnutí zařízení klikněte na tlačítko „exit“.