Kritická hodina na pracovišti: Kdy nejvíce vznikají úrazy?

Pracovních úrazů se v České republice stane desítky tisíc ročně. V roce 2020 zaznamenal Státní úřad inspekce práce přes 35 000 úrazů, v roce 2021 téměř 37 000 úrazů. Víte, kdy se úrazy stávají nejvíce?

Smrtelných pracovních úrazů ubývá

Počet úrazů, které končí smrtí, postupně ubývá. Zatímco v roce 2002 bylo v České republice 206 smrtelných úrazů při výkonu práce, v roce 2021 už jich bylo jen 88.

Z dlouhodobého hlediska se počet úmrtí při výkonu práce snižuje a nejčastější příčinou bývají dopravní nehody, manipulace s materiálem (například řidiči ještěrek apod.) a sesuvy zeminy.

U závažných pracovních úrazů, které nekončí smrtí (788 v roce 2021), představuje 25 % úrazů pád nebo sesunutí osob z výšky, především z částí budov, konstrukcí nebo žebříků.

TIP: Víte, že své zaměstnance můžete nepřetržitě sledovat a v případě úrazu automaticky přivolat pomoc? Vyzkoušejte SAFE PLUS, naší technologii na monitoring osamocených pracovníků. S námi hlídáte své zaměstnance 24/7.

Zdroj: Zpráva o pracovní úrazovosti v ČR za rok 2021, Státní úřad inspekce práce

Pracovní úrazy se nejčastěji stávají mezi desátou a jedenáctou dopoledne

Zajímavou statistikou je přehled, v jakou denní dobu se úrazy nejčastěji stávají. Za kritickou hodinu v roce 2021 můžeme označit dobu mezi 10:00 a 10:59, kdy se jednoznačně stane nejvíce úrazů.

Zdroj: Zpráva o pracovní úrazovosti v ČR za rok 2021, Státní úřad inspekce práce

Nejkritičtějším dnem v týdnu je pondělí, každý další den v týdnu je pak o něco bezpečnější. Nejméně kritická je neděle. I když se zdá, že o víkendu je úrazovost nízká, je potřeba si uvědomit, že v těchto dnech pracuje jen přibližně 20 % zaměstnanců, doplněno grafem č. 14 ze statistiky ČSÚ, str. 29.

Jiný úhel pohledu je například závažnost úrazů v nočních hodinách. V noci pracuje zhruba 5 % zaměstnanců (viz. graf). V absolutních číslech se počet jeví jako zanedbatelný, dopad těchto úrazů má však daleko závaznější následky.

Zdroj: Český statistický úřad

Pracovní úrazy se nejčastěji stávají nezkušeným pracovníkům

Ze statistiky vyplývá, že polovina všech úrazů se stává pracovníkům, kteří jsou ve svém zaměstnání méně než tři roky a počet úrazů s přibývajícími zkušenosti razantně klesá.

Nejrizikovější jsou pro zaměstnavatele tedy noví zaměstnanci, kteří ještě nemají zažité pracovní návyky a bezpečnostní postupy.

Zdroj: Zpráva o pracovní úrazovosti v ČR za rok 2021, Státní úřad inspekce práce

Jak postupovat, když se pracovní úraz stane u vás? Přečtěte si našeho průvodce.