Pracovní úraz zaměstnance: jak postupovat a kdy vzniká nárok na odškodnění

Stal se vašemu pracovníkovi na pracovišti úraz? Věděli jste, co přesně v takové chvíli musíte udělat?

Dostatečná ochrana pracovníků je nutnost

Zaměstnavatelé mají povinnost se postarat o to, aby zaměstnanci byli při výkonu své práce dostatečně proškoleni a měli dostupné potřebné ochranné pomůcky, aby byl výkon práce co nejbezpečnější.

Pokud pracovníci pracují sami, má zaměstnavatel povinnost takové pracovníky nepřetržitě monitorovat pro případ, že se jim stane úraz. Pro tyto účely se skvěle hodí náš systém SAFE PLUS, který zaměstnance hlídá sám a v případě pádu, nehybnosti nebo vstupu do nebezpečné oblasti spouští alarm.

Co dělat v případě vzniku pracovního úrazu

I přes veškerou prevenci ale může nastat úraz. Co v takovém případě dělat? V každém případě se musíte řídit dle Zákoníku práce a nařízení vlády č. 201/2010 Sb., které upravuje evidenci úrazů.

  1. Určení závažnosti úrazu a poskytnutí první pomoci

Jako první je nutné poskytnou zaměstnanci první pomoc. Pokud je zranění vážné a nelze ošetřit pomocí lékárničky na pracovišti, máte povinnost přivolat záchrannou službu.

  1. Zjištění příčiny vzniku úrazu

Při zjišťování důvodů vzniku úrazu si pořiďte co nejvíce fotografií a videí. Kvalitní dokumentace místa vzniku, okolností, zaměstnance i svědků je pro pozdější řešení události s pojišťovnou stěžejní.

  1. Zapsání incidentu do knihy úrazů

Každý pracovní úraz je potřeba zapsat do knihy úrazů, kterou ze zákona vede každý zaměstnavatel. Je vhodné poškozenému zaměstnanci vydat potvrzenou kopii záznamu z knihy úrazů.

  1. Ohlášení pracovního úrazu

Pracovní úraz je nutné ohlásit bez zbytečného odkladu. O jednotlivých způsobech ohlášení dle závažnosti úrazu a povahy úrazu se dočtete zde.

S ohlášením souvisí i sepsání záznamu o pracovním úrazu, pokud vedlo zranění k pracovní neschopnosti delší než tři dny, nebo k úmrtí.

Odškodnění za úraz

Ze zákona vyplývá hned několik náhrad, které má zaměstnavatel povinnost zaměstnanci hradit. Zaměstnavatel musí doplácet zaměstnanci rozdíl mezi jeho plnou mzdou a plněním, které získá z nemocenského pojištění. Doplácí také bolestné, případně způsobenou věcnou škodu a další náklady spojené s léčením.

Kdy se odškodnění zaměstnanci nevyplácí

Pokud zaměstnanec přišel k újmě v důsledku porušení předpisů, se kterými byl předem řádně seznámen, nebo přišel do práce opilý, může se zaměstnavatel z platby odškodnění částečně nebo plně vyvázat.
Zaměstnanec nemá nárok na odškodnění, pokud výše uvedené bylo jedinou příčinou vzniku úrazu. Pokud byly jednou z příčin úrazu, může zaměstnavatel odškodné krátit, maximálně však do výše dvou třetin škody (jednu třetinu zaplatí zaměstnavatel).

Platí odškodné pojišťovna?

Na úrazy zaměstnanců se zaměstnavatel samozřejmě může pojistit, ale odpovědnost za včasné platby odškodnění zůstává na něm. V praxi to znamená, že zaměstnavatel platí téměř vždy odškodnění z vlastní kapsy a až následně uplatňuje nárok u pojišťovny.

TIP: Při řešení příčin vzniku úrazu se hodí veškeré důkazní materiály, které máte k dispozici. Se systémem SAFE PLUS máte dokonalý přehled a záznam o pohybu pracovníka po pracovišti.